lottemart
Memoar Akhir Pekan dan Ruang Merokok

Bukan baru dua-tiga kali suami diminta istri mengantar belanja berbagai keperluan keluarga. Tak hanya untuk keperluan keluarga sendiri, kadang pun untuk keperluan keluarga lain yang membutuhkan jasanya memasak menu keriaan.…