Opini

Membedakan Kretek dan Rokok

Masih banyak yang kesulitan untuk membedakan antara kretek dan rokok. Walaupun sebenarnya mudah saja membedakan keduanya, antara kretek dan rokok.