Membedakan Kretek dan Rokok

Masih banyak yang kesulitan untuk membedakan antara kretek dan rokok. Walaupun sebenarnya mudah saja membedakan keduanya, antara kretek dan rokok. Jika dibakar kretek akan berbunyi “keretek, keretek, keretek….” Dan bunyi…