Pelajar Perokok Butuh Edukasi, Bukan Hukuman Memakan Tembakau
Soal Pelajar Merokok, Guru Harus Edukatif Bukan Unjuk Kekuatan

Berulang kali saya dimintai pendapat soal pelajar yang merokok. Pelajar yang dimaksud adalah seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Tentu, dengan usia yang masih belia, saya tidak…

Pelajar Perokok Butuh Edukasi, Bukan Hukuman Memakan Tembakau
Pukulan dan Kekerasan Bukan Solusi Bagi Anak yang Merokok

Tidak ada yang bisa dibenarkan dari seorang anak kecil yang merokok. Tentu yang dimaksud anak kecil di sini adalah anak di bawah usia 18 tahun. Jika sudah di atas itu,…

smokingarea-loteng
Mengapa Sekolah Sebaiknya Bebas dari Asap Rokok?

Buat saya, semua tempat umum memang baiknya menyediakan ruang merokok. Bahkan jika kita berada di tempat peribadatan, kita masih bisa sebats di warung-warung yang berlokasi dengan tempat tadi. Ya ibadah…

3 Gaya Bebas Yang Biasa Dilakukan Perokok
Kelas Pekerja dan Guru yang Memaknai Rokok Sebagai Penghilang Penat

Pada umumnya masyarakat sosial hidup saling berdampingan yang dipandang sebagai suatu kebutuhan. Bukan lagi jadi kecenderungan yang dibiasakan oleh kultur-kultur luar yang beredar, untuk masuk ke negeri ini. Sebagaimana dipahami…