Hari Pancasila

Pancasila di Negeri Kretek

“Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya, namanya ialah Pancasila. Sila artinya…