Pipa rokok
Mitos Seputar Pipa Rokok Tanduk Rusa

Penggunan pipa rokok tanduk rusa untuk menikmati tembakau kerap berkaitan erat dengan mitos-mitos akan khasiatnya. Diketahui sejak lama, penggunaan pipa untuk menikmati tembakau ataupun rokok umumnya berasal dari kayu, tulang…