rokok tahlilan
Sejarah Rokok Tahlilan, Rokok Berkah Rakyat Jelata

Perokok pasti tidak asing dengan istilah rokok tahlil. Rokok yang selalu menjadi suguhan ketika acara tahlil diadakan. Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-turun. Walau bukan di daerah penghasil tembakau,…