perempuan merokok di arab saudi
Anak Pemuka Agama Tidak Boleh Merokok?

Rokok itu haram. Seseorang akan otomatis berdosa ketika merokok. Rokok itu aib. Segala kebaikan menjadi luntur apabila merokok. Rokok itu racun. Rokok itu... Ah, masih banyak stigma negatif lain soal…

rokok
Santai Saja, Rokok Itu Tidak Haram

Sudah barang tentu bahwa merokok di kalangan masyarakat Indonesia bukanlah hal yang asing. Betul, merokok sudah sangat mengakar di kalangan masyarakat kita, bahkan sudah menjadi budaya atau tradisi yang sudah…