Opini

Anak Pemuka Agama Tidak Boleh Merokok?

Rokok itu haram. Seseorang akan otomatis berdosa ketika merokok. Rokok itu aib. Segala kebaikan menjadi luntur apabila merokok. Rokok itu…