perempuan merokok di arab saudi
Anak Pemuka Agama Tidak Boleh Merokok?

Rokok itu haram. Seseorang akan otomatis berdosa ketika merokok. Rokok itu aib. Segala kebaikan menjadi luntur apabila merokok. Rokok itu racun. Rokok itu... Ah, masih banyak stigma negatif lain soal…